Hoogbegaafd

Hoogbegaafdheid wordt vaak geassocieerd met een hoog IQ, makkelijk leren, betweterig zijn, de hele dag met je neus in de boeken en garantie voor een succesvolle carrière. Helaas, was het maar zo simpel. Hoe zit het dan wel? 

Hoogbegaafd, hoe zit dat? 

Hoogbegaafden kunnen met vele uitdagingen te maken krijgen. Ze vinden bijv. weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten, hebben driftbuien of krijgen last van depressieve gevoelens en angsten. Deze mogelijke problemen staan niet op zichzelf, maar zijn het resultaat van hoogbegaafdheid met daarbij omgevingsfactoren die niet voldoende aansluiten. 

Wanneer je een IQ hebt tussen de 120 en 130 word je begaafd genoemd. Is je IQ hoger dan 130 dan spreken we over hoogbegaafd. Bij een IQ van 145 of hoger noemen we dat zeer begaafd. De totale groep begaafden vormt 10% van de samenleving, waarvan 2,4% hoogbegaafd. De meeste wetenschappers zijn inmiddels zo ver dat hoogbegaafdheid meer is dan een aangeboren talent. Naast intelligentie spelen ook sociale factoren en omgevingsfactoren een rol. Bij jonge kinderen spreken we vaak eerst over een ontwikkelingsvoorsprong. De ontwikkeling van een kind verloopt in sprongen. Dit betekent dat er sprake kan zijn van een tijdelijke voorsprong die later weer verdwijnt.

Soms vallen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong direct op. Dit kan zijn op basis van de ontwikkeling of de enorme leerhonger die ze hebben. Vaker wordt de voorsprong niet of nauwelijks zichtbaar door angst, woede aanvallen of omdat het kind zich bewust onopvallend gedraagt. De meeste kinderen willen niet opvallen of anders zijn. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich al binnen 6 weken na hun 1e schooldag aanpassen aan de groep! Als de norm van de groep lager ligt dan die van het kind kan dat leiden tot faalangst en onderpresteren. Regelmatig wordt hoogbegaafdheid over het hoofd gezien met alle gevolgen van dien.

Theorie

Er zijn vele modellen omtrent intelligentie, maar het intelligentiemodel van Kieboom spreekt mij het meeste aan. In dit model wordt namelijk niet alleen gekeken naar het cognitieve gedeelte, maar ook naar het zijnsluik, het ‘voel’ gedeelte. In dit gedeelte worden karaktereigenschappen beschreven waar vele hoogbegaafden overeenkomsten met elkaar vertonen en deze eigenschappen zijn van invloed op het functioneren. Dit zijn de eigenschappen perfectionisme / faalangst, rechtvaardigheidsgevoel, hypergevoeligheid en kritische ingesteldheid.

Ieder kind is uniek en gaat anders om met zijn hoogbegaafdheid, de één wil niet opvallen, de ander wordt uit verveling opstandig en weer een ander gaat uitdagingen uit de weg. Als ouder wil je ,je kind graag begrijpen en begeleiden. Hoogbegaafdheid is best complex, het gaat tenslotte over het hele zijn van je kind en niet alleen over het hebben van een hoog IQ. Hoogbegaafdheid heb je niet, dat ben je! 

Is jouw kind hoogbegaafd en loop je met vragen of zorgen rond?  Loopt je kind vast op school? Kom dan eens langs om ze met mij te bespreken. Samen bepalen we waar je het meest behoefte aan hebt. Ook als je kind nog niet ‘officieel’ hoogbegaafd is, maar je wel veel herkent, ben je van harte welkom