Hooggevoelig & hoogbegaafd

De combinatie hooggevoelig en hoogbegaafd komt veel voor. Het is niet voor niets één van de kenmerken die steeds vaker gezien wordt bij hoogbegaafden. Veel hoogbegaafden zijn hooggevoelig, andersom is dat niet het geval. 

Hoe zit het precies? 

Het overgevoelige zenuwstelsel i.c.m. de brede interesses, de enorme honger om te leren en het volhardende karakter zijn oorzaken voor de verhoogde gevoeligheid bij hoogbegaafden. Het wordt steeds duidelijker dat gevoeligheid bepalend is voor het karakter van hoogbegaafden. Hoogbegaafden lijken een extra voelspriet te hebben die de kleinste prikkels oppikken. Ze zijn niet alleen gevoeliger voor bepaalde prikkels, maar reageren er ook sterker op. Hooggevoelige hoogbegaafde kinderen willen niet opvallen. Ze vinden het bijv. niet prettig om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Het kind voelt zich snel onveilig, met als gevolg dat het kan dichtklappen. Voor hoogbegaafde & hooggevoelige kinderen is het nog belangrijker om warm en positief benaderd te worden dan voor andere kinderen. Als het kind ervaart dat fouten maken mag, zal het eerder geneigd zijn nieuwe dingen te willen leren. 

Gebieden van prikkelgevoeligheid

Er zijn verschillende prikkelgevoelige gebieden, er zijn weinig hoogbegaafden te vinden die niet één of meer van die gevoeligheden herkennen. Het is interessant om te weten op welk gebied jouw kind prikkelgevoelig is. Met die informatie kun je, je kind er mee om leren gaan en geeft het je handvatten hoe je, je kind anders kunt benaderen. Hieronder lees je de verschillende prikkelgevoeligheden. Wellicht herken je, je kind in één of meerdere gevoeligheden. 

1.      Intellectuele prikkelgevoeligheid

 • houdt van denken wat zich uit in leerhonger
 • wil veel weten en begrijpen 
 • vaak introvert
 • gaat graag de discussie aan en stelt veel vragen
 • kan eindeloos vertellen over wat zijn of haar interesse heeft 
 • leest of puzzelt graag

2.      Psychomotorische prikkelgevoeligheid 

 • veel energie
 • uit spanning in hyperactiviteit
 • kind beweegt graag en kan nerveus overkomen
 • kan snel en ongeremd praten
 • meer doener dan denker
 • actieve spellen of sporten

3.      Zintuigelijke prikkelgevoeligheid 

 • beleeft informatie vanuit de zintuigen intens
 • heftige reacties bij proeven, ruiken, horen enz.
 • kan volledig opgaan in muziek
 • kan snel geïrriteerd raken van vervelende prikkels (kriebel trui, geluid van een klok)
 • bekijkt graag afbeeldingen waarop veel te zien is

4.      Imaginaire prikkelgevoeligheid 

 • verbeeldende overprikkeling
 • kan goed visualiseren
 • denkt vaak niet in woorden maar in beelden
 • haalt fantasie en werkelijkheid wel eens door elkaar
 • tekent graag, zelfbedachte spelletjes of toneelstukjes

5.      Emotionele prikkelgevoeligheid

 • ziet en voelt emoties van anderen
 • emoties worden heftiger en diepgaand ervaren
 • groot rechtvaardigheidsgevoel
 •  kan ‘overdreven’ reageren in alle emoties

Ik zie dat ouders vaak worstelen met hoe ze hun kind het beste kunnen benaderen, zonder dat het direct eindigt in een strijd. Het kost ouders vaak enorm veel energie en opvoeden kan dan echt pittig zijn. Ik help je graag verder. 

Meer weten? Neem contact met me op!